Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://www.spskgrucy.pl/pl1/szpital/pozostale/centralna-sterylizatornia/3665,Centralna-Sterylizatornia.html
25.07.2024, 08:05

Centralna Sterylizatornia

Kierownik: Alicja Kondeja
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 312
E-mail: a.kondeja@spskgruca.pl

Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości usług w zakresie sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych zgodnie z obowiązującymi technologiami sterylizacyjnymi.  

Wszystkie procesy sterylizacyjne monitorowane są fizycznie, chemicznie, biologicznie oraz odpowiednio dokumentowane.

Centralna Sterylizatornia SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu na rzecz jednostek organizacyjnych Szpitala oraz podmiotom zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Cennik usług

Informacji na temat warunków współpracy i cennika udzielamy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres: kancelaria@spskgruca.pl, w tytule e-maila "Centralna Sterylizatornia współpraca".

Opcje strony