Poradnie Specjalistyczne

Pacjent

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna mieści się w oddzielnym budynku po lewej stronie od wjazdu na teren Szpitala. Przed wejściem do gabinetu lekarskiego należy zgłosić się do osobiście wraz z dowodem tożsamości do Rejestracji (parter) – obowiązują numerki pobrane z automatu przy wejściu do Przychodni.

Kierownik: lek. Michał Lenkiewicz

Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: Iwona Czarnecka


W budynku przyszpitalnej przychodni specjalistycznej, działającej w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP funkcjonują:

  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
  • Poradnia Osteoporozy

Podstawą przyjęcia pacjenta jest skierowanie do wyżej wymienionych poradni specjalistycznych.

Skierowanie musi być wystawione przez lekarza placówki leczniczej, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informacja dot. pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością/bez skierowania.


Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne odbywa się: telefonicznie, osobiście oraz poprzez moduł e-rejestracji lub formularz zapisu on-line.

Rejestracja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.30:

  • Poradnia Ortopedyczna Dla Dorosłych, Poradnia Osteoporozy — tel.: (22) 431-30-30
  • Poradnia Ortopedyczna Dla Dzieci — tel.: (22) 431-30-29

Przed połączeniem prosimy o przygotowanie numeru PESEL Pacjenta.

Przy zapisie dziecka pracownik rejestracji może poprosić o podanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego Pacjenta (imię i nazwisko, PESEL).

Rejestracja osobista

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.45:

  • Poradnia Ortopedyczna Dorosłych, Poradnia Osteoporozy — gabinet numer 18 (budynek Poradni, poziom -1)
  • Poradnia Ortopedyczna Dziecięca — okienko rejestracji numer 5 (budynek Poradni, parter)
Rejestracja on-line

Zapisy prowadzone są za pomocą modułu E-REJESTRACJI oraz poprzez poniższe formularze kontaktowe:

Formularz zapisu na pierwszą wizytę

Formularz zapisu na kolejną wizytę


Przypominamy, że w wyznaczonym dniu wizyty przed wejściem do gabinetu lekarskiego Pacjent proszony jest by osobiście zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do Rejestracji.

UWAGA! Podana przy zapisie godzina wizyty ma charakter orientacyjny. Prosimy pamiętać, że czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu Pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.Informacje dla Pacjentów Oddziałów Szpitalnych SPSK im. prof. A. Grucy CMKP:

Zapisując się na pierwszą wizytę poszpitalną telefonicznie lub osobiście oprócz czterocyfrowego numeru e-skierowania (kodu PIN) należy mieć przygotowaną kartę informacyjną, którą pacjent otrzymał w dniu wypisu z oddziału.

W przypadku zapisu poprzez formularz on-line w polu „Wiadomość do Rejestracji” prosimy podać numer oddziału oraz zalecenia z karty informacyjnej dotyczące zapisu na pierwszą wizytę poszpitalną.

Przed wejściem do gabinetu zabiegowego na zdjęcie szwów lub zmianę opatrunku Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji w godzinach 8.00 - 11.00 (nie obowiązują zapisy).


Informacje dla Pacjentów Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru:

Jeżeli w trakcie konsultacji lekarz Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP wyznaczył termin wizyty w Poradni, Pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu wizyty wraz z dowodem tożsamości oraz kartą informacyjną do Rejestracji w godz. 8.00 - 11.00.

Zapisując się na pierwszą wizytę kontrolną po ostrym dyżurze (o ile termin nie został wyznaczony przez lekarza ostrego dyżuru) należy podać kod skierowania oraz zalecenia odnośnie terminu z karty informacyjnej.Odwołanie wizyty:

W przypadku konieczności odwołania/zmiany terminu wizyty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną lub e-mailową.

Opcje strony

do góry