Administracja

Administracja Szpitala

Biuro Dyrektora

Kierownik Biura Dyrektora, Asystentka Dyrektora: Anna Możdżonek
Tel.: (22) 779-32-02 
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 231
E-mail: sekretariat@spskgruca.pl

 

Sekretariat Zastępców Dyrektora

Tel.: (22) 779-28-15
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 232
E-mail: sekretariat2@spskgruca.pl

 

Kancelaria

Magdalena Lusawa, Weronika Laskus
Tel.: (22) 460-04-50
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 660
Fax: 22 460 04 51
E-mail: kancelaria@spskgruca.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Beata Jakubik
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 560

 

Radcy Prawni

Koordynator Pomocy Prawnej: Radca prawny Tomasz Majewski
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 223

Radca prawny Alicja Wanke-Stankowska
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 296

 

Księgowość

Główna Księgowa: Henryka Jobda
Pracownicy Działu: (22) 779-40-31 wew. 218

 

Dział Kadr i Płac

Kierownik: Agnieszka Ziółkowska
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 211

Pracownicy Kadr: (22) 779-40-31 wew. 285
Pracownicy Płac: (22) 779-40-31 wew. 288

 

Sekcja ds. Organizacyjnych

Specjalista ds. organizacyjnych: Anna Kalbarczyk
Tel.: (22) 779-28-15
E-mail: a.kalbarczyk@spskgruca.pl

 

Inspektor BHP

Beata Maj
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 261

 

Archiwum

Kierownik: Anna Wojdasiewicz
Tel.: (22) 460-04-45

Pracownicy Działu: (22) 779-40-31 wew. 273
Dostęp do dokumentacji medycznej

 

Dział Statystyki Medycznej i Informacji

Kierownik: Katarzyna Nowak
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 369
Pracownicy Działu: (22) 779-40-31 wew. 280; 313

 

Dział Zamówień Publicznych z Sekcją zaopatrzenia i magazynem

Kierownik: Olimpia Jobda
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 477

Dział Zamówień Publicznych: (22) 779-40-31 wew. 217

Zaopatrzenie: (22) 779-40-31 wew. 318
Magazyn: (22) 779-40-31 wew. 250

 

Dział Gospodarczy

Kierownik: Jacek Ludwiczak
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 224

Zastępca Kierownika: Anna Święch
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 216

 

Dział Techniczny

Kierownik: Jacek Jarosz
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 344

Zastępca Kierownika: Monika Piętka
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 235

 

Dział Techniki Medycznej

Kierownik: Waldemar Cacko
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 290

 

Sekcja Informatyki

Kierownik: Krzysztof Bogusławski
Tel.: (22) 779-40-31 wew. 377

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dariusz Skowera
E-mail: iod@spskgruca.pl

Opcje strony

do góry