Parking

Parking

Na terenie Szpitala obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju (SOP) i płatny parking.

Płatne miejsca parkingowe dostępne są również przy ul. Konarskiego (przed wjazdem na teren Szpitala).

 1. Jednorazowe opłaty za parkowanie na podstawie biletów pobranych przy wjeździe:
  • do 15 minut – bezpłatnie,
  • każda rozpoczęta godzina parkowania – 5 zł,
  • doba – 60 zł,
  • opłata za zgubiony lub zniszczony bilet – 60 zł,
 2. Opłata miesięczna za korzystanie z parkingu przez przedstawicieli firm zewnętrznych stale współpracujących ze Szpitalem (np. firmy farmaceutyczne, cateringowe) – 35 zł,
 3. Osoby uczestniczące w kursach i szkoleniach organizowanych przez CMKP — 10 zł jednorazowo, niezależnie od czasu trwania kursu — opłatę należy uiścić w Portierni,
 4. Kara za parkowanie na terenie siedziby Szpitala w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania wynosi 50 zł — opłatę uiszcza się w Kasie Szpitala (główny budynek, naprzeciwko Izby Przyjęć Planowych) gotówką lub kartą płatniczą.

Kasy parkingowe znajdują się przy Portierni (wjazd do Szpitala) oraz przy Wejściu Głównym do Szpitala — płatność (czasowo) tylko gotówką.

Opcje strony

do góry