Oddziały

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Kierownik Zakładu: lek. Barbara Latocha-Walencka

Koordynator zespołu fizjoterapeutów: Elwira Niedźwiedzka-Włazałek


Podstawą przyjęcia pacjenta na konsultację w poradni oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne jest skierowanie:

  • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz POZ.
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą z zakresu rehabilitacji medycznej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Skierowanie jest ważne 30 dni i w tym czasie musi zostać zarejestrowane (bez względu na termin realizacji samych zabiegów). Cykl terapeutyczny trwa do 10 dni zabiegowych i obejmuje maksymalnie 5 zabiegów dziennie.

Rejestracja osobista

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

Rejestracja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
(22) 431-30-32 lub (22) 779-40-31 wew. 382, 657

Rejestracja on-line

Prosimy o wiadomośc e-mail na adres: zrl@spskgruca.pl

Opcje strony

do góry